ஒரு மாவீரனின் வீர வரலாறு!

பல நாள் பதுங்கி வாழும் நாயைவிட, சில நிமிடங்கள் போர் புரிந்து உயிர் துறக்கும் சிங்கம் மேலானது” என்ற வாக்கியப்பிரயோகத்தை வரலாற்றுக்கு வழங்கிய போராளிதான், மாவீரன் திப்பு சுல்தான். இந்திய வரலாறு பல மாவீரர்களை

Read More

இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை: வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து…

இந்தியா பிரிட்டன் காலனியாதிக்கத்தின் கீழ் இருந்து விடுதலை அடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதை சுதந்திர அமுதத் திருவிழா என இந்திய அரசு கொண்டாடி வருகிறது. 75 ஆண்டுகள் பின்னோக்கிப் போகலாம். அன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியா

Read More