அமரர் கல்கியின் மோகினித் தீவு

அமரர் கல்கியின் எழுத்து நடை தனித்துவம் மிக்கது. மிகச் சரளமான தமிழில் நகைச்சுவை மிளிர அவரைப் போல எழுதும் ஆற்றல் மிக்க எழுத்தாளர்கள் மிக அரிது. தமிழில் வரலாற்று நாவலாசிரியர்களில் முன்னோடி, நிகரற்ற சாதனையாளர்

Read More